Uspješno je proveden projekt poduzeća Hamar-promet d.o.o. za proizvodnju sječke, kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ čime je ostvareno pravo na 118.848,00 HRK bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Hamar-promet d.o.o. obiteljsko je poduzeće koje se bavi proizvodnjom sječke te širenjem znanja o prednosti korištenja ekološkog načina goriva iz drvne biomase. Prerada drva i proizvoda od drva te dostava navedenih proizvoda osnovna je djelatnost poduzeća, dok se osim navedenom djelatnošću, poduzeće bavi i djelatnostima otkupa piljevine i kore te otkupom i prodajom višemetarskog ogrjevnog drveta različitih vrsta.

Poduzeće posluje te obavlja aktivnosti proizvodnje u Hrvatskoj, a 90% prihoda od prodaje ostvaruje prodajom u inozemstvu.

Hamar-promet d.o.o. iz Velike Gorice, 30. prosinca 2019., potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu natječaja ,, Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“, KK.03.2.1.19 - inačica 1, raspisano tijekom 2018 od strane Ministarstva poduzetništva i obrta. Projekt je uspješno proveden prema zadanim elementima, te je modernizirano poslovanje.

Projekt ,, Optimizacija poslovanja i povećanje konkurentnosti nabavom IKT rješenja“ financiran je uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPĆI cilj projekta jest poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz razvoj informacijske te komunikacijske tehnologije (IKT), dok je SPECIFIČAN cilj investicijom u modernizaciju IKT optimizirati poslovanje te poboljšati konkurentnost i učinkovitost na ciljanim tržištima, odnosno zemljama Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske. Kroz realizaciju projekta očekuje se rast broja zaposlenih, rast prihoda od prodaje te rast administrativnog rasterećenja poslovanja poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta: 257.125,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 185.700,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 118.848,00 HRK

Projekt je započeo sa provedbom 21. listopada 2019., i uspješno završio sa  krajem rujna 2020.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

„Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Hamar-promet d.o.o.“

 


 

 

Naziv projekta: Izgradnja nadstrešnice za skladišni prostor za opremu i drvnu sječku

Krajnji korisnik: Hamar-promet, d.o.o.

"HAMAG-BICRO" sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog po/joprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014. -2020.: Europa ulaze u ruralna podrucja

 


 

 

Hamar-promet d.o.o. iz Velike Gorice, 19. siječnja 2018., potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu natječaja ,,Kompetentnost i razvoj MSP“, KK.03.2.1.05, koji je raspisalo Ministarstvo poduzetništva i obrta tijekom 2016.

Projekt ,,Povećanje konkurentnosti stvaranjem tehnološke baze za proizvodnju drvne sječke“ financiran je uz pomoć Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj te se provodi u Zagrebačkoj županiji.

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti i ubrzanje rasta i razvoja MSP-a u drvno-prerađivačkoj industriji dok je specifičan cilj povećanje konkurentnosti Tvrtke stvaranjem tehnološke baze za proizvodnju drvne sječke ulaganjem u novu opremu, silosne elemente i hibridni energetski sustav čime će se povećati proizvodni i skladišni kapaciteti, te osigurati dovoljne količine energije za siguran rast i razvoj poslovanja. Projektom se očekuje povećanje broja zaposlenika, prihoda od prodaje i prihoda od izvoza.

  • Ukupna vrijednost projekta: 7.303.949,81 hrk
  • Ukupni prihvatljivi troškovi: 5.750.968,05 hrk
  • EU sufinanciranje projekta: 2.643.870,62 hrk

Projekt je započeo sa provedbom 27. prosinca 2017., a očekivani završetak projekta je 27. rujna 2018.Table za vrijeme izvođenja projekta
Prostor novog skladišta
Novo skladište pripremni radovi
Izrada podnožja rasvjetnih tijela
Postavljeni elementi skladišta
Bočni elementi skladišta
Rasvjetno tijelo s solarnim panelom
Rasvjetna tijela u funkciji na prostoru skladišta Hamar prometa
Stroj za oštrenje noževa je također dio nabave putem projekta EU
Pregled stroja pri primopredaji
Stroj za izradu sječke
Stroj na prostoru skladišta Hamar prometa nakon nabave
Stražnja strana stroja
Kvalitet sječke dobiven uporabom novonabavljenog stroja
Ujednačena kvaliteta dobivene sječke
A3 obavijest na administrativnoj jedinici skladišta Hamar prometa
Sječka u skladištu
Trajna tabla postavljena nakon završetka projekta


Projekt ,,Povećanje konkurentnosti stvaranjem tehnološke baze za proizvodnju drvne sječke“ je uspješno proveden u definiranom roku, odnosno 27.09.2018.


Kontakt osoba: Sanda Kantarević, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.strukturnifondovi.hr

„Zajedno do fondova EU“

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Hamar-promet d.o.o.

  • 1
  • 2