Što je drvna biomasa?

Drvna biomasa zajedničko je ime za svu šumsku drvnu masu (stablo i krošnja drveta) i drvne ostatke nastale iz prerade drveta. To je jedan od najstarijih izvora energije. Biomasa je nus-proizvod šumarske i drvno-prerađivačke industrije koja se dalje može koristiti za proizvodnju toplotne i električne energije. Ostaci koji nastaju sječom šume (drvni isječci, granje, lišće, kora, panjevi) i industrijskom preradom drveta (piljevina, blanjevina, drvna prašina) te oboljela stabla i uništena šumska masa uslijed vremenskih neprilika jedan su od najboljih obnovljivih izvora energije.

Što je drvna biomasa?

Drvna biomasa zajedničko je ime za svu šumsku drvnu masu (stablo i krošnja drveta) i drvne ostatke nastale iz prerade drveta. To je jedan od najstarijih izvora energije. Biomasa je nus-proizvod šumarske i drvno-prerađivačke industrije koja se dalje može koristiti za proizvodnju toplotne i električne energije. Ostaci koji nastaju sječom šume (drvni isječci, granje, lišće, kora, panjevi) i industrijskom preradom drveta (piljevina, blanjevina, drvna prašina) te oboljela stabla i uništena šumska masa uslijed vremenskih neprilika jedan su od najboljih obnovljivih izvora energije.

Što je drvna sječka?

Drvna sječka (poznata i kao iverje) dobiva se usitnjavanjem drvnih ostataka u šumarstvu ili drvno-prerađivačkoj industriji. Različitih je veličina i nepravilnog oblika. Kod njezine proizvodnje gotovo da ne postoje ograničenja u smislu stanja, oblika i kvaliteta. Drvna sječka ima mnogo širu primjenu u odnosu na druge drvne biomase.

Grijanje na biomasu: kratki vodič

  • 2,5 kg ogrjevnog drveta može proizvesti približno jednako energije kao 1 litra lož ulja
  • Drvna sječka je efikasno i lako dostupno gorivo a proces njezine proizvodnje jeftiniji je u odnosu na ostala suvremena biogoriva
  • Drvna sječka može se koristiti već kod ložišta snage od 50 kW pa do 10 MW i više
  • Peleti Pelet dobiva se prešanjem i sabijanjem piljevine i strugotina 

Accessibility Toolbar