Izgradnja i opremanje pogona za proizvodnju drvene sječke kao preduvjet za zelenu i energetsku tranziciju

Provedbom ovog projekta, Tvrtka Hamar-promet d.o.o. doprinjeti će digitalnoj tranziciji Tvrtke, energetskoj učinkovitosti te kružnom gospodarstvu kroz učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje i naknadnog korištenja proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline. Navedeno će ostvariti ulaganjem u nabavu visokoučinkovitog stroja za proizvodnju drvne sječke te u softverska i hardverska rješenja koja su energetski učinkovitija u odnosu na slične tehnologije dostupne na tržištu, a koja su namijenjena za digitalnu tranziciju i optimizaciju procesa proizvodnje te optimizaciju svih ostalih ključnih horizontalnih poslovnih funkcija.

Ovim projektom Tvrtka će dodatno napredovati u zelenoj i digitalnoj tranziciji svog poslovanja obzirom da će nabavkom vlastitog stroja za preradu sječke značajno povećati svoje proizvodne kapacitete, a novi stroj značajno je energetski učinkovitiji od postojećeg te štoviše, stvara značajno manje otpada čime će se drastično smanjiti negativan utjecaj na okoliš te će se stvoriti preduvjeti za učinkovitije korištenje resursa u proizvodnji. Dodatno, izgradnjom energetski učinkovitog proizvodnog pogona na koji se planira instalirati fotonaponska elektrana Tvrtka će sama osigurati većinu vlastite potrebe za električnom energijom.

CILJ ovog projekta je osnaživanje tvrtke na putu uvođenja energetski učinkovitije proizvodnje i digitalizacije svih horizontalnih poslovnih procedura te njihovo međusobno povezivanje u jak i izdrživ sustav koji će biti temelj digitalne i zelene tranzicije Tvrtke kao preduvjet povećanja konkurentnosti tvrtke na domaćem i inozemnim tržištima.

  • UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 14.582.745,36 HRK
  • EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:  4.994.415,01 HRK
  • RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 14.01.2022. do 14.10.2023. godine

KONTAKT OSOBA:

  • Hasib Kantarević, direktor

Mail: hamar-promet@zg.t-com.hr

Poveznica na relevantne internetske stranice:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Accessibility Toolbar