Povećanje konkurentnosti stvaranjem tehnološke baze za proizvodnju drvne sječke

Hamar-promet d.o.o. iz Velike Gorice, 19. siječnja 2018., potpisao je Ugovor o
dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu natječaja ,,Kompetentnost i
razvoj MSP“, KK.03.2.1.05, koji je raspisalo Ministarstvo poduzetništva i
obrta tijekom 2016.

Projekt ,,Povećanje konkurentnosti stvaranjem tehnološke baze za proizvodnju drvne sječke“ financiran je uz pomoć Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj te se provodi u Zagrebačkoj županiji.

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti i ubrzanje rasta i razvoja MSP-a u drvno-prerađivačkoj industriji dok je specifičan
cilj povećanje konkurentnosti Tvrtke stvaranjem tehnološke baze za
proizvodnju drvne sječke ulaganjem u novu opremu, silosne elemente i
hibridni energetski sustav čime će se povećati proizvodni i skladišni
kapaciteti, te osigurati dovoljne količine energije za siguran rast i
razvoj poslovanja. Projektom se očekuje povećanje broja zaposlenika,
prihoda od prodaje i prihoda od izvoza.

  • Ukupna vrijednost projekta: 7.303.949,81 hrk
  • Ukupni prihvatljivi troškovi: 5.750.968,05 hrk
  • EU sufinanciranje projekta: 2.643.870,62 hrk

Projekt je započeo sa provedbom 27. prosinca 2017., a očekivani završetak projekta je 27. rujna 2018.

rojekt ,,Povećanje konkurentnosti stvaranjem tehnološke baze za proizvodnju drvne sječke“ je uspješno proveden u definiranom roku, odnosno 27.09.2018.

Kontakt osoba: Sanda Kantarević, e-mail: hamar-promet@zg.t-com.hr
http://www.strukturnifondovi.hr

„Zajedno do fondova EU“

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Hamar-promet d.o.o.

Accessibility Toolbar