Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Uspješno je proveden projekt poduzeća Hamar-promet d.o.o. za proizvodnju sječke, kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ čime je ostvareno pravo na 118.848,00 HRK bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Hamar-promet d.o.o. obiteljsko je poduzeće koje se bavi proizvodnjom sječke te širenjem znanja o prednosti korištenja ekološkog načina goriva iz drvne biomase. Prerada drva i proizvoda od drva te dostava navedenih proizvoda osnovna je djelatnost poduzeća, dok se osim navedenom djelatnošću, poduzeće bavi i djelatnostima otkupa piljevine i kore te otkupom i prodajom višemetarskog ogrjevnog drveta različitih vrsta.

Poduzeće posluje te obavlja aktivnosti proizvodnje u Hrvatskoj, a 90% prihoda od prodaje ostvaruje prodajom u inozemstvu.

Hamar-promet d.o.o. iz Velike Gorice, 30. prosinca 2019., potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu natječaja ,, Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, KK.03.2.1.19 – inačica 1, raspisano tijekom 2018 od strane Ministarstva poduzetništva i obrta. Projekt je uspješno proveden prema zadanim elementima, te je modernizirano poslovanje.

Projekt ,, Optimizacija poslovanja i povećanje konkurentnosti nabavom IKT rješenja“ financiran je uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPĆI cilj projekta jest poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz razvoj informacijske te komunikacijske tehnologije (IKT), dok je SPECIFIČAN cilj investicijom u modernizaciju IKT optimizirati poslovanje te poboljšati konkurentnost i učinkovitost na ciljanim tržištima, odnosno zemljama Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske. Kroz realizaciju projekta očekuje se rast broja zaposlenih, rast prihoda od prodaje te rast administrativnog rasterećenja poslovanja poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta: 257.125,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 185.700,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 118.848,00 HRK

Projekt je započeo sa provedbom 21. listopada 2019., i uspješno završio sa  krajem rujna 2020.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

„Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Hamar-promet d.o.o.“

Accessibility Toolbar