Što je drvna biomasa?

Drvna biomasa zajedničko je ime za svu šumsku drvnu masu (stablo i krošnja drveta) i drvne ostatke nastale iz prerade drveta. To je jedan od najstarijih izvora energije. Biomasa je nus-proizvod šumarske i drvno-prerađivačke industrije koja se dalje može koristiti za proizvodnju toplotne i električne energije. Ostaci koji nastaju sječom šume (drvni isječci, granje, lišće, kora, panjevi) i industrijskom preradom drveta (piljevina, blanjevina, drvna prašina) te oboljela stabla i uništena šumska masa uslijed vremenskih neprilika jedan su od najboljih obnovljivih izvora energije.

 

Biomasa02
Biomasa09
Biomasa10
Biomasa08
Biomasa03
Biomasa05

 

Zašto je drvna biomasa izvrstan izvor energije?

Biomasa je neutralno gorivo. Ugljični dioksid (CO2) koji se oslobađa u procesu izgaranja biomase isti je onaj koji je biljka koristila tokom svog životnog ciklusa. Time se stvara zatvoreni krug u kome je višak CO2 u atmosferi minimalan, što nije slučaj prilikom korištenja plina, nafte ili ugljena.

Hamar promet kruzenjeUgljika

Što je drvna sječka?

Drvna sječka (poznata i kao iverje) dobiva se usitnjavanjem drvnih ostataka u šumarstvu ili drvno-prerađivačkoj industriji. Različitih je veličina i nepravilnog oblika. Kod njezine proizvodnje gotovo da ne postoje ograničenja u smislu stanja, oblika i kvaliteta. Drvna sječka ima mnogo širu primjenu u odnosu na druge drvne biomase.

 

sječka/wood chips
gorenje sječke/wood chips in fire
sječka/wood chips

 

Grijanje na biomasu: kratki vodič

  • 2,5 kg ogrjevnog drveta može proizvesti približno jednako energije kao 1 litra lož ulja
  • Drvna sječka je efikasno i lako dostupno gorivo a proces njezine proizvodnje jeftiniji je u odnosu na ostala suvremena biogoriva
  • Drvna sječka može se koristiti već kod ložišta snage od 50 kW pa do 10 MW i više
  • Peleti Pelet dobiva se prešanjem i sabijanjem piljevine i strugotina